Trang chủThông tin chung

Bước đột phá tăng hệ số thu hồi dầu, khí

Bước đột phá tăng hệ số thu hồi dầu, khí

Giải pháp thay mũi khoan bằng chùm tia laser giúp hệ số thu hồi dầu, khí tại các giếng khoan tăng lên đến 90%. Sẽ không còn những tổ hợp khoan chiếm diện tích rộng, tháp khoan cồng kềnh khi áp dụng công nghệ mới Nga đang đứng trước thách thức tăng hệ số thu hồi hydrocarbon từ các vỉa dầu ...