Trang chủ Giá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2017

    Thời điểm  15 h ngày 04/11 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/11/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h55 ngày 20/10/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h55 ngày 20/10/2017

    Thời điểm  16 h 55 ngày 20/10 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 55 ngày 05/10/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h 55 ngày 05/10/2017

    Thời điểm  16 h 55 ngày 05/10/09 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/10/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/09 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/09 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2017

    Thời điểm  15 h 00 ngày 19/08 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/09/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2017

Thời điểm  15 h 00 ngày 04/08 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/07 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/07/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 05/07/2017

Thời điểm  17 h 00 ngày 05/07 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/06 /201 7 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/06/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/06/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/06 /2017  có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 20/05/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 20/05/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/05 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/06/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/05 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/04/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/04/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 20/04 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/05/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

  Thời điểm  15 h 00 ngày 05/04 /201 7có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/04/2017. Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close