Trang chủGiá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2016

  Thời điểm  15 h ngày  19/01 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/01/2016

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/01/2016

  Thời điểm  15 h ngày  04/01 /201 6.  Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/12/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/12/2015

       Thời điểm  15 h ngày  18/1 2/2015 . Xem Công Văn Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 03/12/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 03/12/2015

    Thời điểm  15 h ngày 03 /1 2/2015 .   Xem công văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/11//2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/11//2015

  Thời điểm  15 h ngày  18/11 /2015 .   Xem công văn   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 18/09/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 18/09/2015

  Thời điểm  15 h ngày  18/09 /2015 .   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2015

  Thời điểm  15 h ngày  19 /08/2015 .   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 04/08/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 04/08/2015

    Thời điểm  15 h ngày 04/08/2015 .   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức t/g ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 13/04; 05/05; 21/05; 04/06; 19/06; 04/07; 20/07/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 13/04; 05/05; 21/05; 04/06; 19/06; 04/07; 20/07/2015

     Do dữ liệu bị mất trong quá trình bảo trị server. Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  13 /0 4 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/03/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/03/2015

     Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  26 /0 3 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/03/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/03/2015

    Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  11 /0 3 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 24/02/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 24/02/2015

  Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  24 /0 2 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/02/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/02/2015

      Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày 05 /0 2 /2015 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 21/01/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 21/01/2015

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 6 h ngày 21/01/2015 Loại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 06/01/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 06/01/2015

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...