Trang chủGiá bán lẻ

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 13h ngày 06/12/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 13h ngày 06/12/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11h ngày 22/11/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11h ngày 22/11/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11 h ngày 07/11/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11 h ngày 07/11/2014

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm  11 h 00 ngày 07 / 11 /2014 Loại Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 23/10/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 23/10/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 13/10/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 13/10/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 12 h 00 ngày 1 3/ 10 /2014   Loại Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 30/09/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 30/09/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 15h 00 ngày 30/09/2014   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/09/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/09/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 15h 00 ngày 19/09/2014 Loại Hàng Giá hiện ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 09/09/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 09/09/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 29/08/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 29/08/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 12h 00 ngày 29/08/2014 L oại Hàng Giá hiện ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 18/08/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 18/08/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 07/08/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 07/08/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 28/07/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 28/07/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 14h 00 ngày 28/07/2014 L oại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 18/07/20014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 18/07/20014

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 17h 00 ngày 18/07/2014 L oại Hàng Giá ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 07/07/20014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 07/07/20014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 23/06/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 23/06/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...