Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 22/04/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 22/04/2014

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngày 22/04/2014 L oại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 19/03/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 19/03/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngày 19/03/2014 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 06/03/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 06/03/2014

  ( Xangdau.net)  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá củ a Petrolimex.  Không thay đổi giá bán lẻ, điều chỉnh SDQ mặt hàng : xăng , dầu Diesel và dầu hỏa. Loại Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 21/02/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 21/02/2014

( Xangdau.net)  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá củ a Petrolimex.  Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 10/02/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 10/02/2014

Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng 2) Mức tăng/giảm Thuế hiện tại LNDM ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 27/01/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 27/01/2014

Điều chỉnh các mức sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 27/01/2014.     Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n t ạ i (vùng 1) Giá hi ệ n t ạ i (vùng 2) ...

Điều chỉnh mức sử dụng quỹ  và LNĐM  từ 15/01/2014

Điều chỉnh mức sử dụng quỹ và LNĐM từ 15/01/2014

  Điều chỉnh các mức sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 15/01/2014. Không điều chỉnh giá bán lẻ. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n t ạ i (vùng 1) Giá hi ệ n ...

Điều chỉnh mức trích quỹ áp dụng từ 31/12/2013

Điều chỉnh mức trích quỹ áp dụng từ 31/12/2013

  Điều chỉnh các mức trích quỹ, sử dụng quỹ và LNĐM áp dụng ngày 31/12/2013. Không điều chỉnh giá bán lẻ. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n t ạ i (vùng 1) Giá ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14 h ngày 18/12/2013.

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14 h ngày 18/12/2013.

    Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h   ngày 18/12/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 11/11/2013.

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 11/11/2013.

     Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 11/11/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 07/10/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 07/10/2013

      Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 07/10/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 22/08/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 22/08/2013

    Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 22/08/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 17/07/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 17/07/2013

    Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 17/07/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 28/06/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 28/06/2013

      Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 28/06/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng Giá hi ệ n ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h  ngày 14/06/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20h ngày 14/06/2013

    Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h  ngày 14/06/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Chúng tôi áp dụng bảng giá điều chỉnh của Petrolimex.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...