Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 26/04/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h ngày 26/04/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16 h  30 ngày 26/04/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Chúng tôi áp dụng bảng giá điều chỉnh của Petrolimex.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 18/04/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19 h ngày 18/04/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19  h  ngày 18/04/2013.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.Chúng tôi áp dụng bảng giá điều chỉnh của Petrolimex.Một số đầu mối khác có thể có mức tăng/giảm khác. Lo ạ i Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h ngày 09/04/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18  h  ngày 09/04/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 28/03/2013

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 28/03/2013

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20  h  ngày 28/03/2013. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 28/12/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 28/12/2012

   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ  18 h  ngày 28/12 /2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 11/11/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 11/11/2012

  Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ  18 h  ngày 11 /11 /2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h30 ngày 28/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18 h30 ngày 28 /0 8 /2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17h ngày 13/08/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17h ngày 13/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h00 ngày 13 /0 8 /2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 01/08/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 01/08/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít).   Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14 h00 ngày 01 /0 8 /2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h00 ngày 20/07/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h00 ngày 20/07/2012

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h00 ngày 20/07/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h00 ngày 02/07/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h00 ngày 21/06/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h00 ngày 21/06/2012

   Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h00 ngày 21/06/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 07/06/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 07/06/2012

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h00 ngày 07/06/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.   Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 23/05/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 23/05/2012

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 23/05/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22 h ngày 09/05/2012

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22 h ngày 09/05/2012

   Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22 h ngày 09/05/2012. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...