Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 21 h ngày 26/08/2011

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 21 h ngày 26/08/2011

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 21 h ngày 26/08/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h ngày 29/03/2011

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h ngày 29/03/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 22h ngày 29/03/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 10h ngày 24/02/2011

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 10h ngày 24/02/2011

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 10h ngày 24/02/2011. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 09/08/2010

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 09/08/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 09/08/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 08/06/2010

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 08/06/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 08/06/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...

Tải file chi tiết dùng để tính giá.

Tải file chi tiết dùng để tính giá.

Quý vị có thể bấm vào link dưới đây để tính giá cơ sở dựa trên giá Platts thế giới hàng ngày để so sánh với giá bán lẻ hiện hành.nhằm đưa ra các phán đoán diễn biến giá cả trong nước. Tải file Excel dùng để tính giá.

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 03/03/2010

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 03/03/2010

    Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 19h ngày 03/03/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này.     Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12h ngày 21/02/2010

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12h ngày 21/02/2010

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 21/02/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 14/01/2010

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 14/01/2010

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 14/01/2010. Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 15/12/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 15/12/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h30 ngày 15/12/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 20/11/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 20/11/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 24/10/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 24/10/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 24/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 01/10/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 01/10/2009

  Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 01/10/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày   30/08/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 30/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 30/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày   09/08/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 09/08/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 0h ngày 09/08/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 ...