Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày   01/07/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 01/07/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít). Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 01/07/2009.Mọi mức giá trước đây đều không có giá trị vào thời điểm này. Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 KC ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 10/06/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 10/06/2009

Giá bán lẻ trong nước (VND/lít) Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 KC 14.000  +1000 Xăng RON 92 KC ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 08/05/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 08/05/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Loại Hàng Giá hiện tại Mức tăng/giảm Xăng RON 95 KC 13.000  +500 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 11/04/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 11/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.500 Xăng RON 92 KC 12.000 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 02/04/2009

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 02/04/2009

          Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 12.000 Xăng RON 92 KC 11.500 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 19/03

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ ngày 19/03

        Giá bán lẻ trong nước (VND/lít)   Xăng RON 95 KC 11.500 Xăng RON 92 KC 11.000 ...

Giá xăng dầu tại Kiên Giang ngày 11/2/2009

Giá xăng dầu tại Kiên Giang ngày 11/2/2009

Mặt hàng Đvt Đơn giá Xăng 92 Đ/l 11.000 Dầu hoả ...

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 09/02/2009

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 09/02/2009

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 09/02/2009   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hàng Giá bán lẻ bao gồm VAT&LPXD ...

Giá bán lẻ áp dụng từ 12h ngày 24/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 12h ngày 24/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 12h ngày 24/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hàng Giá bán lẻ bao gồm VAT&LPXD ...

Giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/12/2008

Giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 11/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hàng Giá bán lẻ bao gồm VAT&LPXD ...

Giá bán lẻ trong nước từ 0h ngày 02/12/2008

Giá bán lẻ trong nước từ 0h ngày 02/12/2008

Giá bán lẻ áp dụng từ 0h ngày 02/12/2008   Giá bán lẻ trong nước (VNĐ/lít) Mặt hàng Giá bán lẻ bao gồm VAT&LPXD ...

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ ngày 8/11:

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ ngày 8/11:

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ ngày 8/11:   Chủng loại Giá bán hiện tại(đồng/lít) Giá bán mới (đồng/lít) - Xăng ...