Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 13/04; 05/05; 21/05; 04/06; 19/06; 04/07; 20/07/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 13/04; 05/05; 21/05; 04/06; 19/06; 04/07; 20/07/2015

     Do dữ liệu bị mất trong quá trình bảo trị server. Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  13 /0 4 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/03/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 26/03/2015

     Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  26 /0 3 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/03/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 11/03/2015

    Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  11 /0 3 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 24/02/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 24/02/2015

  Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày  24 /0 2 /2015 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) Giá hiện tại (vùng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/02/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/02/2015

      Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 5 h ngày 05 /0 2 /2015 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 21/01/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 21/01/2015

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 1 6 h ngày 21/01/2015 Loại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 06/01/2015

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h30 ngày 06/01/2015

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 22/12/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 22/12/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm  15 h ngày 22 / 1 2/2014 Loại Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 13h ngày 06/12/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 13h ngày 06/12/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11h ngày 22/11/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11h ngày 22/11/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11 h ngày 07/11/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 11 h ngày 07/11/2014

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm  11 h 00 ngày 07 / 11 /2014 Loại Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 23/10/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 23/10/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 13/10/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 13/10/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 12 h 00 ngày 1 3/ 10 /2014   Loại Hàng ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 30/09/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 30/09/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 15h 00 ngày 30/09/2014   Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/09/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/09/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 15h 00 ngày 19/09/2014 Loại Hàng Giá hiện ...