Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 09/09/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 18h ngày 09/09/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 29/08/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 29/08/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex .  Thời điểm 12h 00 ngày 29/08/2014 L oại Hàng Giá hiện ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 18/08/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15h ngày 18/08/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 07/08/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 16h ngày 07/08/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 28/07/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 28/07/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 14h 00 ngày 28/07/2014 L oại Hàng Giá hiện tại ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 18/07/20014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 17 h ngày 18/07/20014

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể  chênh lệch một chút về mức tăng. Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo  giá của Petrolimex . Thời điểm 17h 00 ngày 18/07/2014 L oại Hàng Giá ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 07/07/20014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 07/07/20014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 23/06/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 23/06/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 12/06/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 12/06/2014

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 28/05/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 14h ngày 28/05/2014

  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 14h 00 ngày 28/05/2014 L oại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 15/05/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 20 h ngày 15/05/2014

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 20h 00 ngày 15/05/2014 L oại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng  ngày 06/05/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng ngày 06/05/2014

   Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm  ngày 06/05/2014 L oại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 22/04/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 22/04/2014

    Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngày 22/04/2014 L oại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 19/03/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 19/03/2014

Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 12h 00 ngày 19/03/2014 Loại Hàng Giá hiện tại (vùng 1) ...

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 06/03/2014

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 12 h ngày 06/03/2014

  ( Xangdau.net)  Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá củ a Petrolimex.  Không thay đổi giá bán lẻ, điều chỉnh SDQ mặt hàng : xăng , dầu Diesel và dầu hỏa. Loại Hàng ...