Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu 15 h ngày 20/11/2017

 

Thời điểm 15h ngày 20/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/12/2017. Xem Công Văn

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

19.280

19.660

+440

20%(8.56%)

300

300

600

300

Xăng RON 92 KC

18.580

18.950

+440

20%(8.56%)

300

300

600

300

Xăng E5

18.240

18.600

+390

20%

(8.56%)

300

0

600

300

Diesel 0,05S

15.010

15.310

+400

7% 

(2,15%)

300

300

300

250

Dầu hỏa(KO)

13.610

13.880

+420

7%

(0.09%)

300

300

400

200

Mazut No2B(3,0S)

12.530

12.780

+480

7%

(3.78%)

300

300

350

270

Mazut No2B(3,5S)

12.380

12.620

+480

7%

(3.78%)

300

300

350

270

Mazut No3(380)

12.280

12.520

+480

7%

(3.78%)

300

300

350

270

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác