Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 03/02/2016

 Thời điểm 15h ngày 03/02/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

15.410

15.710 

   -730

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

14.710

 15.000

-730

20%

300

300

0

0

Xăng E5

14.260

14.540 

-490

 20%

300 

0

0

 0

Diesel 0,05S

9.580

 9.770

-620

10%

300

300

0

0

Diesel 0,25S

Ngưng lưu thông

 

 

 

 

 

 

 

Dầu hỏa(KO)

8.900

9.070 

-480

13%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

7.590

7.740

-20

10%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

7.220

7.360

-20

10%

300

300

0

0

Mazut No3(380)

7.120

7.260

-20

10%

300

300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác