Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 03/02/2018

 

Thời điểm 15h ngày 03/02/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/02/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018

Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

 Thuế BQGQ

(Quí I/2018)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

20.580

20.990

0

(10%)

300

300

400

0

Xăng RON 95-III

20.380

20.780

0

(10%)

300

300

400

0

Xăng E5 RON 92-II

18.670

19.040

0

 

300

0

1141

857

Diesel 0,001S-V

16.000

16.320

0

 (1.03%)

300

300

678

400

Diesel 0,05S-II

15.950

16.260

0

 (1.03%)

300

300

678

400

Dầu hỏa(KO)

14.560

14.850

0

 (0.11%)

300

300

710

460

Mazut No2B(3,0S)

12.910

13.160

0

 (3.26%)

300

300

320

150

Mazut No2B(3,5S)

12.760

13.010

0

 (3.26%)

300

300

320

150

Mazut No3(380)

12.660

12.910

0

 (3.26%)

300

300

320

150

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác