Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/01/2016

 Thời điểm 15h ngày 04/01/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.730

17.060

   -370

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

16.030

16.350

-370

20%

300

300

0

0

Xăng E5

15.330

15.630

-580

 20%

300 

0

0

 0

Diesel 0,05S

11.110

11.330

-870

10%

300

300

0

0

Diesel 0,25S

Ngưng lưu thông

 

 

 

 

 

 

 

Dầu hỏa(KO)

10.270

10.470

-790

13%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

7.910

8.060

-620

10%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

7.540

7.690

-620

10%

300

300

0

0

Mazut No3(380)

7.440

7.580

-620

10%

300

300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác