Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/01/2018

 

 Thời điểm 15h ngày 04/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/01/2018. Xem Công Văn

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế BQGQ)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

20.290

 20.690

+810

20%(10%)

 

300

300

0

523

Xăng RON 95-III

20.090

 20.490

+810

20%(10%)

 

300

300

0

523

Xăng E5

18.240

18.590

0

20%

(10%)

300

0

857

546

Diesel 0,001S-V

15.570

 

15.880

+360

7% 

(1.03%)

300

300

400

417

Diesel 0,05S-II

15.520

15.830

+360

7% 

(1.03%)

300

300

400

417

Dầu hỏa(KO)

14.110

14.390

+500

7%

(0.11%)

300

300

460

460

Mazut No2B(3,0S)

12.760

13.010

+230

7%

(3.26%)

300

300

150

80

Mazut No2B(3,5S)

12.610

12.860

+230

7%

(3.26%)

300

300

150

80

Mazut No3(380)

12.510

12.760

+230

7%

(3.26%)

300

300

150

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác