Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/08/2017

Thời điểm 15h00 ngày 04/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 19/08/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.720

 18.070

+600

20%(9,31%)

300

300

110

0

Xăng RON 92 KC

17.020

 17.360

+600

20%(9,31%)

300

300

110

0

Xăng E5

16.820

 17.150

+570

20%

(9,31%)

300

0

90

0

Diesel 0,05S

13.790

 14.060

+470

7% 

(2,57%)

300

300

70

0

Dầu hỏa(KO)

12.390

 12.630

+460

7%

(3,49%)

300

300

110

0

Mazut No2B(3,0S)

11.240

 11.460

+260

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.090

 11.310

+260

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.990

 11.200

+260

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác