Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2016

  Thời điểm 15h00 ngày 04/11/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.590

 17.940

+50

20%(16.22%)

300

300

600

600

Xăng RON 92 KC

16.890

17.220 

+50

20%

(16.22%)

300

300

600

600

Xăng E5

16.570

16.900 

+40

20%

(16.22%)

300

0

600

600

Diesel 0,05S

13,020

 13.280

+0

7% 

(2.1%)

300

300

219

300

Dầu hỏa(KO)

11.540

11.770 

+0

7%

(0)

300

300

114

300

Mazut No2B(3,0S)

10.460

 10.660

+0

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.060

10.260 

+0

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

9.960

 10.150

+0

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net