Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2016

  Thời điểm 15h00 ngày 04/11/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.590

 17.940

+50

20%(16.22%)

300

300

600

600

Xăng RON 92 KC

16.890

17.220 

+50

20%

(16.22%)

300

300

600

600

Xăng E5

16.570

16.900 

+40

20%

(16.22%)

300

0

600

600

Diesel 0,05S

13,020

 13.280

+0

7% 

(2.1%)

300

300

219

300

Dầu hỏa(KO)

11.540

11.770 

+0

7%

(0)

300

300

114

300

Mazut No2B(3,0S)

10.460

 10.660

+0

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.060

10.260 

+0

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

9.960

 10.150

+0

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close