Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 04/11/2017

 

 Thời điểm 15h ngày 04/11/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/11/2017. Xem Công Văn

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.840

19.210

+270

20%(8.56%)

300

300

300

130

Xăng RON 92 KC

18.140

18.500

 

+270

20%(8.56%)

300

300

300

130

Xăng E5

17.850

18.200

+220

20%

(8.56%)

300

0

300

110

Diesel 0,05S

14.610

14.900

+200

7% 

(2,15%)

300

300

250

180

Dầu hỏa(KO)

13.190

13.450

 

+200

7%

(0.09%)

300

300

200

0

Mazut No2B(3,0S)

12.050

12.290

+260

7%

(3.78%)

300

300

270

100

Mazut No2B(3,5S)

11.900

12.130

+260

7%

(3.78%)

300

300

270

100

Mazut No3(380)

11.800

12.030

+260

7%

(3.78%)

300

300

270

100

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác