Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/02/2015

  

 Mức tăng các đầu mối xăng dầu khác có thể chênh lệch một chút về mức tăng.Sau này Xangdau.net sẽ cập nhật chính xác theo giá của Petrolimex. Thời điểm 15h ngày 05/02/2015

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mức tăng/giảm

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.270

16.590

00

35%

300

340

0

Xăng RON 92 KC

15.670

15.980

00

35%

300

340

0

Xăng E5

15.350

15.660

-320

 35%

300 

340

 

Diesel 0,05S

15.170

15.470

00

30%

300

820

0

Diesel 0,25S

15.120

15.420

00

30%

300

820

0

Dầu hỏa(KO)

15.610

15.920

00

35%

300

520

0

Mazut No2B(3,0S)

12.220

12.460

00

35%

300

270

0

Mazut No2B(3,5S)

11.850

12.080

00

35%

300

270

0

Mazut No3(380)

11.750

11.980

00

35%

300

270

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Giá bán lẻ:Xăng và dầu không thay đổi, riêng xăng E5 giảm 320đ

 Giảm trích quỹ :

Xăng 800đ còn340đ(giảm 460đ)

Diesel tăng từ 800đ lên 820đ ( tăng 20đ)

KO giảm từ 800đ còn 520đ.(giảm 280đ)

Mazut từ 800 đcòn 270đ(giảm 530đ)

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác