Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/04/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/04/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.930

18.280

-80

20%(10.21%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

17.230

17.570

 

-80

20%

(10.21%)

300

300

0

0

Xăng E5

17.030

17.370

-60

20%

(10.21%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.460

13.720

-370

7% 

(1.18%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.980

12.210

-190

7%

(0.07%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.010

11.230

-240

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.610

10.820

-240

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.510

10.720

-240

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net