Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/04/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/04/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/04/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.930

18.280

-80

20%(10.21%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

17.230

17.570

 

-80

20%

(10.21%)

300

300

0

0

Xăng E5

17.030

17.370

-60

20%

(10.21%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.460

13.720

-370

7% 

(1.18%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.980

12.210

-190

7%

(0.07%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.010

11.230

-240

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.610

10.820

-240

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.510

10.720

-240

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close