Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2016

 Thời điểm 15h ngày 05/05/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.280

16.600 

+640

20%(18.4%)

300

300

639

639

Xăng RON 92 KC

15.580

15.890 

+640

20%

(18.4%)

300

300

639

639

Xăng E5

15.070

 15.370

+630

20%

(18.4%))

300

0

672

672

Diesel 0,05S

11.020

11.240 

+650

7% 

(2.5%))

300

300

846

560

Dầu hỏa(KO)

9.450

 9.630

+550

7%

(0)

300

300

1029

878

Mazut No2B(3,0S)

8.260

8.420 

+300

7%

(0.1%)

300

300

323

0

Mazut No2B(3,5S)

7.860

 8.010

+300

7%

(0.1%)

300

300

323

0

Mazut No3(380)

7.760

 7.910

+300

7%

(0.1%)

300

300

323

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác