Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/05/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.970

18.320

-310

20%(10.21%)

300

300

0

414

Xăng RON 92 KC

17.270

17.610

 

-310

20%

(10.21%)

300

300

0

414

Xăng E5

17.060

17.400

-320

20%

(10.21%)

300

0

0

364

Diesel 0,05S

13.600

13.870

-210

7% 

(1.18%)

300

300

0

300

Dầu hỏa(KO)

12.050

12.290

-280

7%

(0.07%)

300

300

0

297

Mazut No2B(3,0S)

11.300

11.520

-60

7%

(2.66%)

300

300

0

304

Mazut No2B(3,5S)

10.900

11.110

-60

7%

(2.66%)

300

300

0

304

Mazut No3(380)

10.800

11.010

-60

7%

(2.66%)

300

300

0

304

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close