Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/05/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/05/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 20/05/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.970

18.320

-310

20%(10.21%)

300

300

0

414

Xăng RON 92 KC

17.270

17.610

 

-310

20%

(10.21%)

300

300

0

414

Xăng E5

17.060

17.400

-320

20%

(10.21%)

300

0

0

364

Diesel 0,05S

13.600

13.870

-210

7% 

(1.18%)

300

300

0

300

Dầu hỏa(KO)

12.050

12.290

-280

7%

(0.07%)

300

300

0

297

Mazut No2B(3,0S)

11.300

11.520

-60

7%

(2.66%)

300

300

0

304

Mazut No2B(3,5S)

10.900

11.110

-60

7%

(2.66%)

300

300

0

304

Mazut No3(380)

10.800

11.010

-60

7%

(2.66%)

300

300

0

304

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác