Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 05/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/06/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.060

 18.420

+300

20%(10.21%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

17.360

 17.700

+300

20%

(10.21%)

300

300

0

0

Xăng E5

17.150

 17.490

+280

20%

(10.21%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.480

 13.740

+220

7% 

(1.18%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.110

 12.350

+320

7%

(0.07%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.180

 11.400

+140

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.030

11.250 

+140

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.930

11.140 

+140

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác