Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2017

 

Thời điểm 15h00 ngày 05/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.490

18.850

+310

20%(9,31%)

300

300

110

110

Xăng RON 92 KC

17.790

18.140

+310

20%(9,31%)

300

300

110

110

Xăng E5

17.530

17.880

+280

20%

(9,31%)

300

0

90

90

Diesel 0,05S

13.950

14.220

+160

7% 

(2,57%)

300

300

0

27

Dầu hỏa(KO)

12.540

12.790

+150

7%

(3,49%)

300

300

185

185

Mazut No2B(3,0S)

11.290

11.510

+40

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.140

11.360

+40

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

11.040

11.260

+40

7%

(4.54%)

300

300

0

0

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác