Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/12/2017

 

Thời điểm 15h ngày 05/12/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/12/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

19.280

19.660

0

20%(8.56%)

300

300

585

600

Xăng RON 92 KC

18.580

18.950

0

20%(8.56%)

300

300

585

600

Xăng E5

18.240

18.590

0

20%

(8.56%)

300

0

604

600

Diesel 0,05S

15.160

15.460

+150

7% 

(2,15%)

300

300

383

300

Dầu hỏa(KO)

13.610

13.880

0

7%

(0.09%)

300

300

485

400

Mazut No2B(3,0S)

12.530

12.780

0

7%

(3.78%)

300

300

239

350

Mazut No2B(3,5S)

12.380

12.620

0

7%

(3.78%)

300

300

239

350

Mazut No3(380)

12.280

12.520

0

7%

(3.78%)

300

300

239

350

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác