Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/03/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 6/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 21/03/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.720

19.090

-70

20%(10.56%)

300

300

0

300

Xăng RON 92 KC

18.020

18.380

-70

20%

(10.56%)

300

300

0

300

Xăng E5

17.760

18.110

-50

20%

(10.56.%)

300

0

0

300

Diesel 0,05S

14.440

14.720

+140

7% 

(1.98%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.830

13.080

+80

7%

(0.8%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.770

12.000

+50

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.370

11.590

+50

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

11.270

11.490

+50

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net