Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/03/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 6/03/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 21/03/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.720

19.090

-70

20%(10.56%)

300

300

0

300

Xăng RON 92 KC

18.020

18.380

-70

20%

(10.56%)

300

300

0

300

Xăng E5

17.760

18.110

-50

20%

(10.56.%)

300

0

0

300

Diesel 0,05S

14.440

14.720

+140

7% 

(1.98%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.830

13.080

+80

7%

(0.8%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.770

12.000

+50

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.370

11.590

+50

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

11.270

11.490

+50

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close