Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 06/11/2018

Thời điểm 15h ngày 06/11/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 21/11/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2018

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  15.458 VND/Kg

 

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

950

950

600

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

Mức trích quỹ BOG

VNĐ/LÍT,Kg

0

0

0

0

0

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

3,000

2,850

1,500

300

900

 

Loại Hàng

Giá Vùng 1

Giá Vùng 2

T /G

Thuế BQGQ

SDQ Mới

SDQ Cũ

RON 95 -IV

22.210

21.630

 

(10%)

 

 

RON 95-III

21.060

21.480

-1140

(10%)

0

600

E5 RON 92-II

19.600

19.990

-1080

 

700

1213

Diesel 0,001S-V

18.640

19.010

 

 

 

 

Diesel 0,05S-II

18.540

18.910

-70

(0.55%)

0

634

Dầu hỏa(KO)

17.080

17.420

 

(0.17%)

91

722

Mazut No2B(3,0S)

15.840

16.150

 

 

 

 

Mazut No2B(3,5S)

15.690

16.000

 

(2.47%)

267

653

Mazut No3(380)

15.590

15.900

   

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác