Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/04/2018

 

Thời điểm 15h ngày 07/04/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/04/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018

Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

 

Giá E10014.488.33

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

 Thuế BQGQ

(Quí II/2018)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

20.700

21.110

+520

(10%)

300

300

300

92

Xăng RON 95-III

20.500

20.910

+520

(10%)

300

300

300

92

Xăng E5 RON 92-II

18.930

19.300

+590

 

300

0

790

669

Diesel 0,001S-V

16.400

16.720

+640

 (0.96%)

300

300

200

177

Diesel 0,05S-II

16.350

16.670

+640

 (0.96%)

300

300

200

177

Dầu hỏa(KO)

15.080

15.380

 

+520

 (0.11%)

300

300

200

34

Mazut No2B(3,0S)

13.100

13.360

+430

 (3.12%)

300

300

0

96

Mazut No2B(3,5S)

12.950

13.200

+430

 (3.12%)

300

300

0

96

Mazut No3(380)

12.850

13.100

+430

 (3.12%)

300

300

0

96

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác