Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 07/06/2018

 

Thời điểm 15h ngày 07/06/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 22/06/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018

Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

 

Giá E100  14.916

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

 Thuế BQGQ

(Quí II/2018)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

21.710

22.140

0

(10%)

300

300

 

 

Xăng RON 95-III

21.510

21.940

0

(10%)

300

300

698

831

Xăng E5 RON 92-II

19.940

20.330

0

 

300

0

1270

1425

Diesel 0,001S-V

17.740

18.090

0

 (0.96%)

300

300

 

 

Diesel 0,05S-II

17.690

18.040

0

 (0.96%)

300

300

156

300

Dầu hỏa(KO)

16.440

16.760

0

 (0.11%)

300

300

31

200

Mazut No2B(3,0S)

14.580

14.870

0

 (3.12%)

300

300

 

 

Mazut No2B(3,5S)

14.430

14.710

0

 (3.12%)

300

300

375

200

Mazut No3(380)

14.330

14.610

0

 (3.12%)

300

300

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác