Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/03/2018

 

Thời điểm 15h ngày 08/03/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/03/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018

Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

 Thuế BQGQ

(Quí I/2018)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

20.180

20.580

0

(10%)

300

300

80

0

Xăng RON 95-III

19.980

20.370

0

(10%)

300

300

80

0

Xăng E5 RON 92-II

18.340

18.700

0

 

300

0

704

600

Diesel 0,001S-V

15.760

16.070

0

 (1.03%)

300

300

92

0

Diesel 0,05S-II

15.710

16.020

0

 (1.03%)

300

300

92

0

Dầu hỏa(KO)

14.560

14.850

0

 (0.11%)

300

300

453

105

Mazut No2B(3,0S)

12.670

12.920

0

 (3.26%)

300

300

52

0

Mazut No2B(3,5S)

12.520

12.770

0

 (3.26%)

300

300

52

0

Mazut No3(380)

12.420

12.660

0

 (3.26%)

300

300

52

0

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác