Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 08/05/2018

 

Thời điểm 15h ngày 08/05/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 23/05/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018

Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

 

Giá E10014.488.33

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

 Thuế BQGQ

(Quí II/2018)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

21.110

21.530

+410

(10%)

300

300

 

 

Xăng RON 95-III

20.910

21.320

+410

(10%)

300

300

451

451

Xăng E5 RON 92-II

19.440

19.820

+510

 

300

0

958

958

Diesel 0,001S-V

17.150

17.490

+370

 (0.96%)

300

300

 

 

Diesel 0,05S-II

17.100

17.440

+370

 (0.96%)

300

300

200

200

Dầu hỏa(KO)

15.910

16.220

+330

 (0.11%)

300

300

200

200

Mazut No2B(3,0S)

13.900

14.170

+390

 (3.12%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

13.750

14.020

+390

 (3.12%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

13.650

13.920

+390

 (3.12%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác