Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 10/02/2021

  

Thời điểm 15h00  ngày 10/02/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 25/02/2021.
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2020
-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%
-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%
-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%
-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%
*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối
*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu
*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn
*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó
*Giá  đang áp dụng E100  15.158 VND/lit chưa có VAT
 
Các khoản mục
ĐV tính
M95
E5
DO 0.05%S
KO
FO 180
Chi phí định mức*
VNĐ/LÍT,Kg
1050
1250
950
950
600
Lợi nhuận định mức
VNĐ/LÍT,Kg
300
300
300
300
300
Thuế BVMT
VNĐ/LÍT,Kg
4000
3815
2000
1000
2000
 
Nguồn tin: Xangdau.net

Các tin khác