Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 15/02/2019

 

Thời điểm 15h00 ngày 15/02//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 02/03/2019.

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí I/2019

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  14.765 VND/lit chưa có VAT

 

 

 

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

950

950

600

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

Mức trích quỹ BOG

VNĐ/LÍT,Kg

300

0

300

300

300

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

4000

3815

2000

1000

2000

 

 

 

Loại Hàng

Giá Vùng 1

Giá Vùng 2

T /G

Thuế BQGQ

SDQ Mới

SDQ Cũ

RON 95 -IV

17.750

18.110

 

(10%)

 

 

RON 95-III

17.600

17.960

0

(10%)

1171

825

E5 RON 92-II

16.270

16.600

0

 

1932

1673

Diesel 0,001S-V

15.050

15.370

 

 

 

 

Diesel 0,05S-II

14.900

15.220

0

(0.55%)

1354

1003

Dầu hỏa(KO)

14.180

14.480

0

(0.17%)

1078

652

Mazut No2B(3,0S)

13.420

13.700

 

 

 

 

Mazut No2B(3,5S)

13.270

13.550

0

(2.47%)

1699

1196

Mazut No3(380)

13.170

13.440

   

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác