Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 16/08/2019

 

Thời điểm 15h00 h00 ngày 16/8/2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  31/08/2019.

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí III/2019

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  14.791 VND/lit chưa có VAT

 

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

950

950

600

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

Mức trích quỹ BOG

VNĐ/LÍT,Kg

500

100

500

500

500

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

4000

3815

2000

1000

2000

 

Thay đổi

hôm nay 

16/08/2019

như sau

 

Thực hiên

CV 6012

01/08/2019

16/08/2019

 

 

15h00

 

GBL cũ(V1)

GBL mới( V1)

Thay đổi

(- là giảm)

GBL mới( V2)

RON 95 -IV

       21,060  

             20,550  

 

 

         20,960  

RON 95-III

       20,910  

             20,400  

 Giảm

-510

         20,800  

E5 RON 92

       19,900  

             19,350  

 Giảm

-550

         19,730  

DO 0,001S-V

       17,320  

             16,800  

 

 

         17,130  

DO 0,05S-II

       17,020  

             16,500  

 Giảm

-520

         16,830  

Dầu hỏa(KO)

       15,960  

             15,390  

 Giảm

-570

         15,690  

FO No2B(3,0S)

       16,070  

             14,220  

 

 

         14,500  

FO No2B(3,5S)

       15,920  

             14,070  

 Giảm

-1,850

         14,350  

FO No3(380)

       15,820  

             13,970  

 

 

         14,240  

 

 

 

 

 

 

 

SDQ mới

SDQ cũ

Trích Q mới

BQGQ

BVMT

RON 95 -IV

 

 

 

 

 

RON 95-III

0

0

500

10%

           4,000  

E5 RON 92

0

0

100

 

           3,800  

DO 0,001S-V

 

 

 

 

 

DO 0,05S-II

0

0

500

0.46%

           2,000  

Dầu hỏa(KO)

0

0

500

0.10%

           1,000  

 

 

 

 

 

 

FO No2B(3,5S)

0

0

500

3.70%

           2,000  

 

 

 

 

 

 

Có 1 vài thông tin liên quan chúng tôi sẽ cập nhật sau.

 

 

Nguồn tin: Xangdau.net

Các tin khác