Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 17/05/2019

 

Thời điểm 15 h00 ngày 17/05//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày  01/06/2019.

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí II/2019

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  14.791 VND/lit chưa có VAT

 

Các khoản mục

ĐV tính

M95

E5

DO 0.05%S

KO

FO 180

Chi phí định mức*

VNĐ/LÍT,Kg

1050

1250

950

950

600

Lợi nhuận định mức

VNĐ/LÍT,Kg

300

300

300

300

300

Mức trích quỹ BOG

VNĐ/LÍT,Kg

300

100

300

300

300

Thuế BVMT

VNĐ/LÍT,Kg

4000

3815

2000

1000

2000

 

Loại Hàng

Giá Vùng 1

Giá Vùng 2

T /G

Thuế BQGQ

SDQ Mới

SDQ Cũ

RON 95 -IV

21.740

22.170

 

(10%)

 

 

RON 95-III

21.590

22.020

-600

(10%)

0

283

E5 RON 92-II

20.480

20.880

-200

 

457

925

Diesel 0,001S-V

17.910

18.260

 

 

 

 

Diesel 0,05S-II

17.610

17.960

-80

(0.28%)

0

0

Dầu hỏa(KO)

16.420

16.740

-200

(0.11%)

0

0

Mazut No2B(3,0S)

15.680

15.990

 

 

 

 

Mazut No2B(3,5S)

15.530

15.840

-470

(3.21%)

0

0

Mazut No3(380)

15.430

15.730

   

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác