Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2016

Thời điểm 15h ngày 18/02/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

14.450

14.730

-960

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

13.750

14.020

-960

20%

300

300

0

0

Xăng E5

13.320

13.580

-940

20%

300

0

0

0

Diesel 0,05S

9.580

9.770

0

10%

300

300

539

0

Dầu hỏa(KO)

8.900

9.070

0

13%

300

300

589

0

Mazut No2B(3,0S)

7.590

7.740

0

10%

300

300

35

0

Mazut No2B(3,5S)

7.220

7.360

0

10%

300

300

35

0

Mazut No3(380)

7.120

7.260

0

10%

300

300

35

0

                 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác