Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 18/02/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 06/03/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.790

19.160

+500

20%(10.56%)

300

300

300

569

Xăng RON 92 KC

18.090

18.450

+500

20%

(10.56%)

300

300

300

569

Xăng E5

17.810

18.160

+490

20%

(10.56.%)

300

0

300

577

Diesel 0,05S

14.300

14.580

+280

7% 

(1.98%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.750

13.000

+230

7%

(0.8%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.720

11.950

+120

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.320

11.540

+120

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

11.220

11.440

+120

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close