Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/02/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 18/02/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 06/03/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.790

19.160

+500

20%(10.56%)

300

300

300

569

Xăng RON 92 KC

18.090

18.450

+500

20%

(10.56%)

300

300

300

569

Xăng E5

17.810

18.160

+490

20%

(10.56.%)

300

0

300

577

Diesel 0,05S

14.300

14.580

+280

7% 

(1.98%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.750

13.000

+230

7%

(0.8%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

11.720

11.950

+120

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.320

11.540

+120

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

11.220

11.440

+120

7%

(2.26%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net