Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/11//2015

 Thời điểm 15h ngày 18/11/2015. Xem công văn 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.750

18.100 

-180

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

17.050

17.390 

-180

20%

300

300

0

0

Xăng E5

16.550

16.880 

-180

 20%

300 

0

0

 0

Diesel 0,05S

13.510

13.780 

0

10%

300

208

0

0

Diesel 0,25S

13.460

13.720 

0

10%

300

208

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.640

 12.890

+120

13%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

9.850

10.040 

-90

10%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

9.480

9.660

-90

10%

300

300

0

0

Mazut No3(380)

9.380

 9.560

-90

10%

300

300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

Các tin khác