Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 18/12/2015

  

  Thời điểm 15h ngày 18/12/2015. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.100

 17.440

   -390

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

16.400

16.720 

-390

20%

300

300

0

0

Xăng E5

15.910

16.220 

-390

 20%

300 

0

0

 0

Diesel 0,05S

11.980

12.210 

-1.250

10%

300

300

0

0

Diesel 0,25S

11.930

 12.160

   -1.250

10%

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.060

 11.280

-1.140

13%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

8.530

8.700 

-940

10%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

8.160

 8.320

-940

10%

300

300

0

0

Mazut No3(380)

8.060

8.220 

-940

10%

300

300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

Các tin khác