Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2016

 Thời điểm 15h ngày 19/01/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

16.140

 16.460

   -590

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

15.440

 15.740

-590

20%

300

300

0

0

Xăng E5

14.750

 15.040

-580

 20%

300 

0

0

 0

Diesel 0,05S

10.200

10.400 

-910

10%

300

300

0

0

Diesel 0,25S

Ngưng lưu thông

 

 

 

 

 

 

 

Dầu hỏa(KO)

9.380

9.560 

-890

13%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

7.610

 7.760

-300

10%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

7.240

7.380 

-300

10%

300

300

0

0

Mazut No3(380)

7.140

 7.280

-300

10%

300

300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác