Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 19/01/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.290

18.650

+0

20%(10.56%)

300

300

503

229

Xăng RON 92 KC

17.590

17.940

+0

20%

(10.56%)

300

300

503

229

Xăng E5

17.320

17.660

+0

20%

(10.56.%)

300

0

514

567

Diesel 0,05S

14.040

14.320

+290

7% 

(1.98%)

300

300

0

250

Dầu hỏa(KO)

12.600

12.850

+350

7%

(0.8%)

300

300

0

450

Mazut No2B(3,0S)

12.020

12.260

+500

7%

(2.26%)

300

300

0

500

Mazut No2B(3,5S)

11.620

11.850

+500

7%

(2.26%)

300

300

0

500

Mazut No3(380)

11.520

11.750

+500

7%

(2.26%)

300

300

0

500

Nguồn tin:Xangdau.net