Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/01/2018

Thời điểm 15h ngày 19/01/2018 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 03/02/2018. 

*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Tính từ 2018

Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

 Thuế BQGQ

(Quí I/2018)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 -IV

20.580

20.990

+290

(10%)

300

300

0

0

Xăng RON 95-III

20.380

20.780

+290

(10%)

300

300

0

0

Xăng E5 RON 92-II

18.670

19.040

+430

 

300

0

857

857

Diesel 0,001S-V

16.000

16.320

+430

 (1.03%)

300

300

400

400

Diesel 0,05S-II

15.950

16.260

+430

 (1.03%)

300

300

400

400

Dầu hỏa(KO)

14.560

14.850

+450

 (0.11%)

300

300

460

460

Mazut No2B(3,0S)

12.910

13.160

+150

 (3.26%)

300

300

150

150

Mazut No2B(3,5S)

12.760

13.010

+150

 (3.26%)

300

300

150

150

Mazut No3(380)

12.660

12.910

+150

 (3.26%)

300

300

150

150

Nguồn tin:Xangdau.net

Các tin khác