Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2015

 Thời điểm 15h ngày 19/08/2015. 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

19.130

19.510 

-770

20%

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

18.530

18.900 

-770

20%

300

300

0

0

Xăng E5

18.040

18.400 

-760

 20%

300 

0

0

 0

Diesel 0,05S

13.420

13.680 

-440

10%

300

300

0

0

Diesel 0,25S

13.370

13.630 

-440

10%

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

12.400

12.640 

-710

13%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

10.500

10.170 

-740

10%

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.130

10.330 

-740

10%

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.030

10.230 

-740

10%

300

300

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác