Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/08/2017

 

 Thời điểm 15h00 ngày 19/08/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/09/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.180

 18.540

+460

20%(9,31%)

300

300

110

110

Xăng RON 92 KC

17.480

 17.820

+460

20%(9,31%)

300

300

110

110

Xăng E5

17.250

 17.590

+430

20%

(9,31%)

300

0

90

90

Diesel 0,05S

13.790

 14.060

+0

7% 

(2,57%)

300

300

27

70

Dầu hỏa(KO)

12.390

 12.630

+0

7%

(3,49%)

300

300

185

110

Mazut No2B(3,0S)

11.250

 11.470

+10

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

11.100

 11.320

+10

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

11.000

 11.220

+10

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác