Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/11/2016

 Thời điểm 15h00 ngày 19/11/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.070

17.410

-520

20%(16.22%)

300

300

0

600

Xăng RON 92 KC

16.370

16.690

-520

20%

(16.22%)

300

300

0

600

Xăng E5

16.220

16.540

-350

20%

(16.22%)

300

0

0

600

Diesel 0,05S

12,500

12.570

-520

7% 

(2.1%)

300

300

0

219

Dầu hỏa(KO)

10.960

11.170

-580

7%

(0)

300

300

0

114

Mazut No2B(3,0S)

10.080

10.280

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

9,680

9.870

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

9.580

9.770

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close