Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 19/11/2016

 Thời điểm 15h00 ngày 19/11/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.070

17.410

-520

20%(16.22%)

300

300

0

600

Xăng RON 92 KC

16.370

16.690

-520

20%

(16.22%)

300

300

0

600

Xăng E5

16.220

16.540

-350

20%

(16.22%)

300

0

0

600

Diesel 0,05S

12,500

12.570

-520

7% 

(2.1%)

300

300

0

219

Dầu hỏa(KO)

10.960

11.170

-580

7%

(0)

300

300

0

114

Mazut No2B(3,0S)

10.080

10.280

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

9,680

9.870

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

9.580

9.770

-380

7%

(0.0%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net