Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/04/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/04/2017có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h ngày 05/05/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.280

 18.640

+350

20%(10.21%)

300

300

414

0

Xăng RON 92 KC

17.580

17.930 

+350

20%

(10.21%)

300

300

414

0

Xăng E5

17.380

 17.720

+350

20%

(10.21%)

300

0

364

0

Diesel 0,05S

13.810

 14.080

+350

7% 

(1.18%)

300

300

300

0

Dầu hỏa(KO)

12.330

12.570 

+350

7%

(0.07%)

300

300

297

0

Mazut No2B(3,0S)

11.360

 11.580

+350

7%

(2.66%)

300

300

304

0

Mazut No2B(3,5S)

10.960

 11.170

+350

7%

(2.66%)

300

300

304

0

Mazut No3(380)

10.860

11.070 

+350

7%

(2.66%)

300

300

304

0

Nguồn tin:Xangdau.net