Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/06/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/06/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 05/07/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.200

 17.540

-860

20%(10.21%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

16.500

 16.830

-860

20%

(10.21%)

300

300

0

0

Xăng E5

16.340

 16.66

-810

20%

(10.21%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

12.830

13.080 

+650

7% 

(1.18%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.380

11.600

-730

7%

(0.07%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

10.810

 11.020

-370

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.660

10.870 

-370

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.650

 10.770

-370

7%

(2.66%)

300

300

0

0

Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác