Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/07/2017

 Thời điểm 15h00 ngày 20/07/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 04/08/2017. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

17.120

 17.460

+360

20%(9,31%)

300

300

0

0

Xăng RON 92 KC

16.420

 16.740

+360

20%

(9,31%)

300

300

0

0

Xăng E5

16.250

 16.570

+340

20%

(9,31%)

300

0

0

0

Diesel 0,05S

13.320

 13.580

+370

7% 

(2,57%)

300

300

0

0

Dầu hỏa(KO)

11.930

 12.160

+270

7%

(3,49%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,0S)

10.980

 11.190

+60

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No2B(3,5S)

10.830

 11.040

+60

7%

(4.54%)

300

300

0

0

Mazut No3(380)

10.730

 10.940

+60

7%

(4.54%)

300

300

0

0

    Nguồn tin:Xangdau.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác