Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/09/2017

 

Thời điểm 15h00 ngày 20/09/2017 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh tiếp theo 15h00 ngày 20/09/2017. Xem Công Văn

 

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.810

19.180

+320

20%(9,31%)

300

300

110

110

Xăng RON 92 KC

18.110

18.470

+320

20%(9,31%)

300

300

110

110

Xăng E5

17.830

18.180

+300

20%

(9,31%)

300

0

90

90

Diesel 0,05S

14.440

14.720

+490

7% 

(2,57%)

300

300

180

0

Dầu hỏa(KO)

13.110

13.370

+570

7%

(3,49%)

300

300

190

185

Mazut No2B(3,0S)

11.680

11.910

+390

7%

(4.54%)

300

300

100

0

Mazut No2B(3,5S)

11.530

11.760

+390

7%

(4.54%)

300

300

100

0

Mazut No3(380)

11.430

11.650

+390

7%

(4.54%)

300

300

100

0

 

Nguồn tin:Xangdau.net

 

Các tin khác