Trang chủGiá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/12/2016

  Thời điểm 15h00 ngày 20/12/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.290

 18.650

+920

20%(16.22%)

300

300

600

500

Xăng RON 92 KC

17.590

17.940 

+920

20%

(16.22%)

300

300

600

500

Xăng E5

17.320

 17.660

+800

20%

(16.22%)

300

0

600

450

Diesel 0,05S

13.430

 13.690

+760

7% 

(2.1%)

300

300

250

250

Dầu hỏa(KO)

11.940

12.170 

+740

7%

(0)

300

300

450

360

Mazut No2B(3,0S)

11.030

 11.250

+670

7%

(0.0%)

300

300

550

400

Mazut No2B(3,5S)

10.630

10.840 

+670

7%

(0.0%)

300

300

550

400

Mazut No3(380)

10.530

10.740 

+670

7%

(0.0%)

300

300

550

400

Nguồn tin:Xangdau.net