Trang chủ Giá hiện tại trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 20/12/2016

  Thời điểm 15h00 ngày 20/12/2016. Xem Công Văn

Loại Hàng

Giá hiện tại (vùng 1)

Giá hiện tại (vùng 2)

Mứct/g

Thuế hiện tại

(thuế bình quân)

LNDM

TQ

SDQ

Mới

SDQ

Xăng RON 95 KC

18.290

 18.650

+920

20%(16.22%)

300

300

600

500

Xăng RON 92 KC

17.590

17.940 

+920

20%

(16.22%)

300

300

600

500

Xăng E5

17.320

 17.660

+800

20%

(16.22%)

300

0

600

450

Diesel 0,05S

13.430

 13.690

+760

7% 

(2.1%)

300

300

250

250

Dầu hỏa(KO)

11.940

12.170 

+740

7%

(0)

300

300

450

360

Mazut No2B(3,0S)

11.030

 11.250

+670

7%

(0.0%)

300

300

550

400

Mazut No2B(3,5S)

10.630

10.840 

+670

7%

(0.0%)

300

300

550

400

Mazut No3(380)

10.530

10.740 

+670

7%

(0.0%)

300

300

550

400

Nguồn tin:Xangdau.net

 

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close